wezwanie do działania

W dobie bezprecedensowych wyzwań, wymagających od nas wspólnego działania, nie możemy godzić się na marnowanie ludzkiego potencjału, czym w istocie jest ubóstwo.

aller voir : http://www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/call-to-action/call-action-polish/